Učenici sa smetnjama u razvoju i digitalni obrazovni sadržaji (upotreba Android i iOS aplikacija)

Iskustva primene digitalne tehnologije tokom pandemije su bila različita. Shvatili smo da da nam svakako može pomoći u radu sa učenicima, ali i da je uloga vaspitača ili nastavnika ipak nezamenljiva. 

Učenici sa smetnjama u razvoju kao i deca tipične populacije, uostalom kao i svi mi koji živimo u vremenu četvrte industrijske revolucije, svesno sve više živimo „digitalno“. Ako se osvrnemo unazad na neke godine i na telefonske brojeve koje smo nekada znali, a da li ih sada pamtimo? Šta više koristimo, instant navigaciju ili se prisećamo gde se beše skreće za … Sve je više digitalnih agendi, rasporeda i u telefonskim kalendarima, mejlovima, više je podsetnika, aplikacija koje su nam „potrebne“, za banku, kvalitet vazduha, nabavku prehrambene robe, ili garderobe…učenici sa smetnjama u razvoju uče po modelu. Vide roditelje sa telefonima pa žele i oni. Oštre kritike se upućuju na digitalne sadržaje, ali ima i te kako koristi treba znati i na koji način iskoristiti. Na ovom seminaru ćemo se prvenstveno baviti aplikacijama koje mogu da koriste i učenici sa smetnjama u razvoju i edukativnog su karaktera. Predviđeni operativni sistemi su android i ios. Mogu ih koristiti i deca mlađeg uzrasta. Osvrnućemo se i na neke korisne veb alate koji se mogu koristiti u izradi nastavnih sredstava i otvorenog su tipa.

Ono što je iskustvo svakako nesumnjivo pokazalo je da su telefon i tablet odnosno softveri koji su specijalno programirani za decu sa posebnim potrebama, odlični alati.
Teme:
  • Učesnici će se upoznati sa konkretnim edukativnim aplikacijama na android i ios uređajima koje mogu da koriste deca i učenici sa smetnjama u razvoju.
  • Pored aplikacija, biće prikazani i konkretni primeri veb alata u izradi nastavnih sadržaja.
Tooltip content
Datum: 01. decembar  2022.
Vebinar se održava od 18-20h.
Cena vebinara: RSD 950,00
Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
  • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
  • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
  • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos

NAPOMENA:

  • učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. vebinar se održava preko Zoom platforme.
  • za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.
  • vebinar je namenjen: vaspitačima, učiteljima, stručnim saradnicima.
Marijana Jovanović Čabrić
mr Marijana Jovanović Čabrić, diplomirala na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Zvanje magistra defektoloških nauka stekla na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Od 2001. godine zaposlena u ŠOSO „Vukašin Marković” u Kragujevcu. Radila na svim nivoima obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju (predškolsko, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje)
Od 2005. godine do 2009. godine član Tima za kategorizaciju dece za područje grada Kragujevca i šumadijskog okruga. Od 2014. godine sudski veštak za oblast defektologije. Od 2017. godine savetnik spoljni saradnik MPNTR. Koordinator Erazmus+ projekta Kroz nove pristupe do boljih ishoda u obrazovanju učenika sa smetnjama u razvoju 2018/2019. godine.

Autor i koautor brojnih stručnih i naučnih radova u oblasti obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, prezentovanim na domaćim i međunarodnim konferencijama.