Превенција насиља, дискриминације и других облика ризичног понашања – oд програма до извештаја

Почетак школске године је време за планирање свих активности на нивоу установе. Тема овог вебинара је планирање у области превенције насиља, дискриминације и других облика ризичног понашања ученика. Покушаћемо да…

Continue ReadingПревенција насиља, дискриминације и других облика ризичног понашања – oд програма до извештаја