Skip to content

nasilje u skolstvu

Превенција насиља, дискриминације и других облика ризичног понашања – oд програма до извештаја

    Почетак школске године је време за планирање свих активности на нивоу установе. Тема овог вебинара је планирање у области превенције насиља, дискриминације и других облика… Read More »Превенција насиља, дискриминације и других облика ризичног понашања – oд програма до извештаја