Превенција насиља, дискриминације и других облика ризичног понашања – oд програма до извештаја

Почетак школске године је време за планирање свих активности на нивоу установе. Тема овог вебинара је планирање у области превенције насиља, дискриминације и других облика ризичног понашања ученика. Покушаћемо да одговоримо на најчешће дилеме из праксе и кроз практичне примере прикажемо како се израђују програми у овој области, како се прати њихова реализација и како се раде извештаји. Сви учесници ће добити и додатне материјале за рад у овој области. 

Теме:

 1. Важећи прописи у области заштите од ДНЗЗ
 2. Обавезе установе
 3. Досадашња искуства – најчешће дилеме
 4. Тим за заштиту од ДНЗЗ: како се формира, шта и како ради
 5. Како се прави План рада тима – пример из праксе
 6. Како израдити програме заштите од насиља, превенције дискриминације и других облика ризичног понашања – пример из праксе
 7. Анализа стања – пример из праксе
 8. Праћење и вредновање реализованих активности – пример из праксе
 9. Израда извештаја – структура извештаја, пример из праксе
 10. Шта може да нам помогне – доступни ресурси: материјали, приручници
 11. Питања

Цена вебинара по учеснику: РСД 1100,00

Посебна погодност – за ране уплате вебинара до 18. августа цена износи РСД 900,00.

За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

 • 5 до 10 пријављених – 5% попуста на укупан износ
 • од 11 до 20 пријављених – 10% попуста на укупан износ
 • преко 20 учесника из установе – 15% попуста на укупан износ

НАПОМЕНА: 

 • учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст.
 • вебинар се одржава преко Zoom платформе.
 • за присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата.
 • вебинар је намењен: васпитачима у предшколским установама, наставницима разредне наставе, наставницима предметне наставе у основним и средњим школама, стручним сарадницима и директорима.
 • Вебинар “Превенција насиља, дискриминације и других облика ризичног понашања – oд програма до извештаја” је део Образовног пакета #1 и Обазовног пакета #2.
Valentina Grbić; Vodič kroz stres, Prevencija nasilja i diskriminacije

Валентина Грбић, дипломирани психолог, рођена 1968. године у Крагујевцу. Запослена је у основној школи ”Драгиша Михаиловић” у Крагујевцу. У образовању ради 30 година и више од 20 година реализује обуке у различитим областима.

Аутор је и водитељ акредитованих програма обука за запослене у образовању ”Ефективно подучавање” и ”Роми кроз време”. Реализовала је обуке за наставнике за остваривање наставе оријентисане ка исходима учења (ЗУОВ) и развијање критичког мишљења и решавања проблема (Британски савет).

Аутор је и водитељ обука пословних вештина: Тимски рад, Управљање стресом у бизнису, Пословна комуникација и јавни наступ, Пословни бонтон, Тражење посла и понашање у радном окружењу, Менаџерске вештине, Доношење одлука, Од идеје до реализације. Аутор је и водитељ обука у пројектима подстицања предузетништва за младе и жене у руралним областима.

Акредитовани је тренер Националне агенције за јавну управу за област ”Лични развој и вештине”.

Аутор је приручника ’’Тимски рад’’.