Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

Предавач др Татјана Симић

Датум: 12.01.2022. Време: 18-20h
*Вебинар ће се одржати преко Zoom апликације

Вебинар је намењен васпитачима у предшколским установама
Теме:
• Стицање и унапређивање знања о специфичним развојним и здравственим
проблемима деце.
• Способност њиховог препознавања, њихова манифестација и утицај на целокупан
дечији развој и учење.
• Утицај на социјално окружење детета и однос према вршњацима.
• Могућност њихове корекције, формирање адекватног приступа и препоруке за рад.
• Препоруке и идеје за израду дидактичког материјала за рад са децом са проблемима у
развоју.
• Школе за образовање ученика са сметњама у развоју, као сервиси додатне подршке,
како за запослене тако и за децу са сметњама у развоју.

За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата.

Цена вебинара по учеснику: 900,00 дин.

Пријавни линк за појединце
За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:
од 5 до 10 пријављених – 850 дин. по учеснику
од 11 до 20 пријављених – 800 дин. по учеснику
преко 20 учесника из установе – 750 дин. по учеснику

Пријавни линк за установе

Leave a Reply

Your email address will not be published.