Učiti se može naučiti 1 i 2

Svrha vebinara je razumevanje kompetencija učenja i nastave koja razvija ove kompetencije sa ciljem obezbeđivanja znati-kako sadržaja i alata za …

Učiti se može naučiti 1 i 2 Read More »