Učiti se može naučiti 1 i 2

Svrha vebinara je razumevanje kompetencija učenja i nastave koja razvija ove kompetencije sa ciljem obezbeđivanja znati-kako sadržaja i alata za autonomno promišljanje, kreiranje, planiranje, izvođenje i evaluaciju nastave imajući u vidu razvoj kompetencija učenja! Edukacija je namenjena stručnjacima iz obrazovnog sistema.

Vebinar je podeljen u dve celine, prvi deo vebinara će se održati  17. novembra od 18:30h, dok se drugi deo održava 18. novembra od 18:30h. Snimci vebinara biće dosutpni 48h od momenta održavanja vebinara.

Trajanje prvog dela edukacije je 120 minuta, a drugog 90 minuta.
Prvi deo edukacije obuhvata istoimenu knjigu. Svi učesnici dobijaju sertifikate o učešću.

I deo [17.11.2022. od 18:30-20:30]:

 • Zašto naučiti kako učiti?
 • Struktura kompetencije za -učenje
 • Metode učenja i nastave
 • Nastava koja uči učenju
 • Lične teorije delovanja stručnjaka u kontekstu učenja učenja.

II deo [18.11.2022. od 18:30-20:00]:

 • Samoupravljanje procesom učenja: organizacija vremena i samorefleksija
 • Iskustveni model i učenje učenja
 • Problemi i izazovi u funkciji učenja učenja
 • Metodički principi učenja učenja
 • Metode učenja i nastave.

Knjiga “Učiti se može naučiti”

Knjiga je namenjena stručnjacima u obrazovanju i govori o razvoju kompetencija učenja kroz nastavu. Detaljno opisuje strukturu kompetencije učenja, principe nastave koji podstiču razvoj kompetencija učenja, metode učenja i podučavanja koje u tome mogu pomoći itd.

Knjiga - učiti se može naučiti

Cena vebinara po učesniku:

 

Rana kotizacija

do 10.11.2022.

Kotizacija

Cena vebinara

RSD 2640,00

RSD 2950,00

Cena vebinara sa knjigom

RSD 4040,00

RSD 4470,00

*u cenu vebinara sa knjigom je uračunata i poštarina

Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
 • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
 • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
 • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos

NAPOMENA

 • učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust.
 • vebinar se održava preko Zoom platforme.
 • za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 8 sati.
 • vebinar je namenjen: učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima.
Maja Jeričić, KOHO pedagogija
Maja Jerčić, magistar pedagogije i voditeljka KoHo pedagogije – platforme za razvoj i sprovođenje edukacija namenjenih vaspitno-obrazovnim stručnjacima i roditeljima. Neke od edukacija su Dečji mozak i rani razvoj, Učiti se može naučiti, Didaktička moć Lego kocki, Dansko vaspitanje dece, Edukacija roditelja, itd. Prvenstveno se bavi kompetencijama učenja, podsticanjem ranog razvoja, pedagoškom dimenzijom STEAM obrazovanja i inovativnim metodama učenja i poučavanja.
Autorka je dve knjige o učenju učenja (Učiti se može naučiti, Učimo učiti: ŠTA je kvalitetno znanje i KAKO ga sticati), jednog priručnika o medijskoj pismenosti, 3 slikovnice, od čega je jedna u izdanju KoHo pedagogije – Nikola Tesla-ispred budućnosti i igre memorije STEAM MEMORY: izumi. Kao voditeljka razvoja sadržaja radila je u obrazovanju odraslih, radi kao urednica na razvoju obrazovnih materijala i e-learninga.