Mogućnost nagrađivanja učenika i nastavnika kroz program međunarodne prosvetne saradnje

Poštovane koleginice i kolege, prilika je da čujete priču koja traje 20 godina a nastala je kao rezultat rada školskog kolektiva i iskustva sticanog tokom realizacije projekta. Sve što smo uradili i doživeli pretočili smo u vebinar sa namerom da postignuća sa Vama podelimo i pomognemo da otvorite vrata međunarodne saradnje za vaše učenike i nastavnike. Naša misija je da motivišemo školske kolektive da se pokrenu i pružimo pomoć u pripremi i organizaciji buduće međunarodne prosvetne saradnje.
Na vebinaru čućete više o sledećim temama:
 • Kako temu vidi Zakon
 • Definicija međunarodne prosvetne saradnje
 • Faze u uspostavljanju međunarodne prosvetne saradnje
 • Realizacija međunarodne prosvetne saradnje
 • Dobiti škole
 • Primeri iz škole „Milutin i Draginja Todorović“ Kragujevac, kroz prezentaciju i video zapis
 • Vebinar se održava 07. novembra od 18-20h.
  Cena vebinara po učesniku: RSD 950,00
  Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
  • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
  • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
  • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
  NAPOMENA:
  • učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. vebinar se održava preko Zoom platforme.
  • za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.
  • vebinar je namenjen: nastavnicima razredne nastave u osnovnim školama, nastavnicima predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama, stručnim saradnicima i direktorima.
  Dragan Pavlovic
  mr Dragan Pavlović, magistar didaktičko-metodičkih nauka, direktor, OŠ „Milutin i Draginja Todorović“, Kragujevac Radio u nastavi 12 godina. Pedagoški rukovodilac škole odnosno direktor je od 2000. godine. Licencu za rad direktora stekao 2018.godine.
  Aktivni učesnik obrazovnih promena u Republici Srbiji. Inicijator i učesnik brojnih projekata od nacionalnog i lokalnog interesa. Recenzent priručnika i nastavnih sredstava za učenike mlađih razreda osnovne škole.Autor i koautor Spomenice škole.

  Jedan od autora i voditelja dva akreditovana programa za stručno usvaršavanje nastavnika, stručnih saradnika i direktora „Preduzetništvo – od ideje do realizacije“ i „Kako uspostaviti i realizovati međunarodnu prosvetnu saradnju?“. Realizovao više desetina obuka za direktore kandidate za sticanje licence.

  Ima objavljene stručne radove u zemlji i inostranstvu. Dobitnik lokalnih nagrada i priznanja.