Skip to content

Vodič kroz stres

  Vreme u kome živimo nas svakodnevno suočava sa teškoćama kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Naši adaptivni mehanizmi se troše i nastaje faza kada osećamo da nismo u stanju da funkcionišemo ni u najobičnijim aktivnostima. Sve ono što nas je ranije ispunjavalo, sada nas čini ravnodušnim. I živimo dan po dan, a svaki dan isti…

  Vebinar je namenjen zaposlenima u obrazovanju, kao jednoj od ”pomagačkih” profesija koja je posebno izložena stresu. Naš cilj je pomoć pomagačima u razvijanju ličnih obrazaca za prevladavanje negativnih efekata stresa i profesionalnog sagorevanja.

  Na osnovu praktičnih iskustava, u okviru svake teme pokušaćemo da istaknemo ključna pitanja i moguće odgovore/rešenja
  Teme:
  • Koliko smo podložni stresu
   • Da li smo tip osobe sklone stresu
   • Kako regujemo kad smo pod stresom
   • Da li brinemo o sebi
  • Stres na poslu i profesionalno sagorevanje
   • Kako nam posao postaje uzrok stresa
   • Šta nam krade vreme – ”kradljivci vremena” kao uzrok stresa
   • Kako dolazi do profesionalnog sagorevanja – uzroci i posledice
   • Kako se mogu smanjiti efekti stresa na poslu
  • Strategije za prevenciju stresa
   • Moj krug briga – kako da rešavamo probleme
   • Kako da odredimo prioritete – hitno/bitno
  • Tehnike za prevladavanje stresa
   • Švedski sto
  • Pitanja
  Cena vebinara po učesniku: RSD 950,00
  Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
  • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
  • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
  • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
  NAPOMENA:
  • učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. vebinar se održava preko Zoom platforme.
  • za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.
  • vebinar je namenjen: vaspitačima u predškolskim ustanovama, nastavnicima razredne nastave, nastavnicima predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama, stručnim saradnicima, direktorima.
  Valentina Grbić; Vodič kroz stres, Prevencija nasilja i diskriminacije
  Valentina Grbić, diplomirani psiholog, rođena 1968. godine u Kragujevcu. Zaposlena je u osnovnoj školi ”Dragiša Mihailović” u Kragujevcu. U obrazovanju radi 30 godina i više od 20 godina realizuje obuke u različitim oblastima.

  Autor je i voditelj akreditovanih programa obuka za zaposlene u obrazovanju ”Efektivno podučavanje” i ”Romi kroz vreme”. Realizovala je obuke za nastavnike za ostvarivanje nastave orijentisane ka ishodima učenja (ZUOV) i razvijanje kritičkog mišljenja i rešavanja problema (Britanski savet).
  Autor je i voditelj obuka poslovnih veština: Timski rad, Upravljanje stresom u biznisu, Poslovna komunikacija i javni nastup, Poslovni bonton, Traženje posla i ponašanje u radnom okruženju, Menadžerske veštine, Donošenje odluka, Od ideje do realizacije. Autor je i voditelj obuka u projektima podsticanja preduzetništva za mlade i žene u ruralnim oblastima.

  Akreditovani je trener Nacionalne agencije za javnu upravu za oblast ”Lični razvoj i veštine”. Autor je priručnika ’’Timski rad’’.