Skip to content

Kako zainteresovati učenike za učenje?

  Predavanje  vam pruža mogućnost da sagledate potrebe učenika, kao i njihovu motivisanost za učenje; kako  usmeriti učenike da aktivno i zainteresovano pristupaju učenju. Koje aktivnosti u okviru škole pružaju mogućnost podsticanja interesovanja učenika za učenje; Koja  je uloga nastavnika u motivisanju učenika i podsticanju njihovog samoostvarenja.
  Teme:
  • Potrebe učenika
  • Motivisanost učenika za učenje
  • Aktivnosti koje podstiču interesovanje učenika
  • Uloga nastavnika u motivisanju učenika
  Vebinar se održava 25. novembra od 18-20h.
  Cena vebinara po učesniku: RSD 950,00
  Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
  • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
  • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
  • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos

  NAPOMENA:

  • učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust.
   vebinar se održava preko Zoom platforme.
  • za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.
  • vebinar je namenjen: nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi; stručnim saradnicima, direktorima.
  Vera Jović IOP 3 - u praksi; Igre u nastavi
  Vera Jović, rođena 1966. godine  u Kragujevcu,  po zanimanju profesor razredne nastave, zaposlena je  u OŠ „Mirko Jovanović“ u Kragujevcu. Ima 33 godine bogatog radnog iskustva.

  Bila je Predsednik Skupštine Prijatelja dece Kragujevca, Sekretar Dečjeg saveza Kragujevca, Predsednik Skupštine DUK-a; Sekretar DUK-a; Predsednik i jedan od osnivača Centra za razvoj i osnaživanje dece JOVV; Vlasnik Školskog centra „Pčelice“.
  Autor je akreditovanih seminara Igre u nastavi i Gugl disk u školi. Jedan je od autora i organizatora simpozijuma Zdravi stilovi života; Autor onlajn predavanja IOP-3 u nastavi, u okviru Zimskih dana prosvetnih radnika. Izlagala je na mnogim stručnim skupovima na lokalnom i državnom nivou. Autor je i organizator mnogih manifestacija i projekata za decu. Autor je objavljenih radova koji se nalaze u Bazi znanja i drugim elektronskim zbornicima.

  Posebno se ističe u radu sa darovitom decom i to u oblasti matematike i dramskog stvaralaštva, pa su njeni učenici više puta osvajali prve nagrade na takmičenjima iz matematike, a njene predstave proglašavane pobedničkim. Kaže da je rad po IOP-u  3 velika odgovornost, ali i zadovoljstvo.

  Svoj poziv smatra najlepšim i najodgovornijim.