Rodna ravnopravnost u obrazovanju i kroz obrazovanje

Cilj vebinara je da se kroz analizu međunarodnih i nacionalnih modela rodne senzitivizacije obrazovanja definišu i kasnije primene strategije za ostvarivanje rodno odgovarajuće nastave i rodno odgovarajuće politike u odnosu na obrazovno osoblje.
Vebinar ima za cilj da njegovim učesnicima omogući:
 • Razumevanje koncepta rodne ravnopravnosti u obrazovanju u normativnim okvirima
 • Upoznavanje sa ključnim principima programiranja rodne ravnopravnosti
 • Uvod u rodnu ravnopravnost: upoznavanje i razlikovanje osnovnih pojmova
 • Uočavanje primene podele rodnih uloga i njihovo učenje kroz proces socijalizacije
 • Definisanje strategija rodno odgovarajućeg učešća, koordinacije i analize sa ciljem nastanka rodno odgovarajuće nastave i primene rodno odgovarajuće politike za obrazovno osoblje
Tooltip content
Datum: 24. novembra 2022
Vebinar se održava od 18-20h.
Cena vebinara: RSD 950,00
Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
 • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
 • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
 • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos

NAPOMENA:

 • učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. vebinar se održava preko Zoom platforme.
 • za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.
 • vebinar je namenjen: vaspitačima, učiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima i upravi vrtića i škola. 
Maša Marković
Maša Marković rođena je 1999. godine u Kragujevcu. Diplomirani je pravnik koji je tokom celokupnih osnovnih studija dobitnik pohvalnica Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Fonda za mlade talente Republike Srbije.
Svoje dalje akademsko usavršavanje nastavila je na master studijama na istom fakultetu, izborom krivičnopravnog pod-modula “Maloletničko krivično pravo“, sa ciljem da bude učesnik u primeni različitih vrsta instrumenata – od preventivnog i edukativnog, do represivnog, krivično-pravnog delovanja sa ciljem smanjenja učešća maloletnika u strukturi i dinamici kriminaliteta.

Nagrađivana je besednica i autorka mnogobrojnih naučnih radova.

Trenutno pohađa praksu u Narodnoj skupštini Republike Srbije u okviru koje se dodatno upoznala sa procesom konstituisanja, nadležnostima i organizacijom rada različitih Odbora, među kojima su Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.