Organizovanje efikasne i efektivne nastave primenom psiholoških principa i strategija učenja

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 20.aprila 2023.

Vebinar se održava od 18-20h.

Ako želiš da unaprediš svoje znanje o psihološkim principima učenja i motivaciji za školsko učenje, onda je ovaj vebinar pravi izbor za tebe!

Vebinar će ti pružiti mogućnost da se bolje upoznaš sa psihološkim principima učenja, pamćenja i motivacije, zasnovanim na najnovijim istraživanjima u ovoj oblasti. Učićemo o tome kako ovi principi mogu biti primenjeni u nastavnim situacijama u skladu sa standardima kvalitetne nastave i učenja.

Ali to nije sve! Ovaj vebinar će ti takođe pomoći da bolje razumeš psihološke fenomene i pojave koje se javljaju u interakciji nastavnik-učenik, kao i faktore koji utiču na motivaciju za školsko učenje. Saznaćeš kako ova saznanja mogu biti primenjena za unapređenje oblasti nastave i učenja, što će rezultirati efikasnijom i efektivnijom nastavom.

Vebinar je posebno osmišljen za unapređivanje kompetencija nastavnika i stručnih saradnika u organizovanju efikasnije i efektivnije nastave i učenja. Dakle, ne samo da ćeš dobiti nova znanja i veštine, već ćeš i povećati svoju vrednost kao nastavnik ili stručni saradnik.

Ne propusti ovu jedinstvenu priliku za unapređenje svog znanja i veština u oblasti psiholoških principa učenja i motivacije za školsko učenje. Prijavi se odmah i pridruži nam se na ovom zanimljivom i edukativnom vebinaru!

Cena vebinara: RSD 1050,00

Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
 • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
 • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
 • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

Vebinar je namenjen: nastavnicima razredne  i predmetne nastave  u osnovnim školama, nastavnici predmetne nastave u srednjim školama, stručnim saradnicima i direktorima škola.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

Dušanka Ćirović

Dušanka Ćirović, rođena 1956 god. U obrazovanju provela 28 godina radeći u OŠ „Milutin i Draginja Todorović“ i Školskoj upravi u Kragujevcu.

Koautor je i/ili realizator akreditovanih programa obuka:
 • Školsko razvojno planiranje
 • Samovrednovanje u funciji razvoja škole
 • Motivacija i psihološki principi učenja
 • Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan


 • Učestvovala je kao realizator i/ili mentir u brojnim projektima u obrazovanju. Neki od njih su:
 • Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju.
 • Podrška obrazovanju dece i učenika migranata/izbeglica na teritoriji RS MADAD 1.
 • Nastavak podrške za povećanje i unapređenje kapaciteta za upravljanje migrantskom krizom u RS – MADAD2.
 • „Razvionica “- Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju.
 • Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola (share).
 • Unapređenje kvaliteta obrazovanja uvođenjem završnih ispita na kraju srednjeg obrazovanja (projekat Državna matura).
 • Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška „Učimo svi zajedno“. Koautor je objavljenih knjiga:
 • Priručnik „Školsko razvojno planiranje – put ka školi kakvu želimo“ , Ministarstvo prosveRS.
 • Priručnik “Zbirka primera inkluzivne prakse”, Ministarstvo prosvete RS
 • Priručnik «Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse», Fond za otvoreno društvo, 2007.