Dobrodošli u prvi razred!

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 31. avgust 2023.

Vebinar se održava od 18:30-20h:30.

Edukacija za roditelje, vaspitače u predškolskim ustanovama, učitelje i stručne saradnike koja će im pomoći da od početka podstaknu izgradnju kvalitetnih školskih temelja! Kako na kvalitetan i zdrav način uvesti dete u svet obrazovanja iz ugla roditelja (smernice za roditelje) i iz ugla vaspitača i učitelja (smernice za vaspitače i učitelje).

Decu možemo da usmeravamo, podstičemo i usmeravamo da budu uspešni i samostalni učenici, a najbolje je odmah krenuti sa kvalitetnim pristupom zasnovanim na stručnim savetima i iskustvu.

Zrelost deteta

Edukacija Dobrodošli u 1. razred upoznaće polaznike sa zahtevima koji se postavljaju pred decu, a podrazumevaju određenu zrelost, odnosno spremnost za polazak u školu, fizičku, emocionalnu, intelektualnu i socijalnu zrelost deteta. Učesnici će naučiti o značaju „bezbolnog“ prelaska iz vrtića ili predškolskog u 1. razred, kao i savete za roditelje i nastavnike (npr. o radnim navikama, usvajanju novih pravila, strukturi, organizaciji novih obaveza, pripremnom periodu, važnosti saradnje roditelja i nastavnika i sl.) .

U školske klupe sa pravim osnovama

Danas su roditelji često veoma uključeni u učenje i obrazovanje svog deteta. Interesovanje, praćenje, podrška i pomoć kao vid roditeljskog prisustva su svakako neophodni, ali prevelika uključenost roditelja nije dobra ni za dete ni za roditelja. Na treningu objašnjavamo ulogu roditelja u obrazovanju deteta tako da dete vežba brigu i razvija odgovornost za školske obaveze i sopstveno obrazovanje, uz roditelja kao pratioca, podršku i motivatora.

Dobar početak može sprečiti potencijalne poteškoće

Učenje se može naučiti, učenje se može voleti i školske obaveze deteta mogu postati rutina koju je ono naučilo da održava; roditeljski pristup zasnovan na informacijama i ojačan praktičnim alatima je veoma važan; kao i pristup nastavnika kojim se od početka podstiče razvoj veština učenja i uspostavlja partnerski odnos sa roditeljima.

‍Sadržaj predavanja

Edukacija govori o spremnosti deteta za školu (emocionalna, intelektualna i socijalna zrelost deteta), objašnjava šta je važno za kvalitetno i samostalno učenje, koji je oblik roditeljske podrške u najboljem interesu deteta, šta roditelj može da uradi. da razvijemo one sposobnosti, stavove i navike koji su neophodni za učenje, a mi obezbeđujemo alate za to.

O prelasku iz vrtića u školu govori se i iz perspektive vaspitača i učitelja.

Cena vebinara: RSD 2000,00

icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

Vebinar je namenjen roditeljima, vaspitačima, učiteljima, stručnim saradnicima u osnovnim školama.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Upoznajte predavače

Maja Jeričić, KOHO pedagogija

mr Maja Jerčić, autorka knjiga o učenju da se uči (Učiti se može naučiti, 2018. i 2022.; Naučimo: ŠTA je kvalitetno znanje i KAKO ga steći, 2013.), priručnika o medijskoj pismenosti i nekoliko slikovnica. Jedna od njih je „Nikola Tesla – ispred budućnosti“. Autorka je i edukativnog materijala „STEM MEMORY: pronalasci“. ‍ Rukovodilac je edukacije o razvoju kompetencija učenja koju drži za obrazovne stručnjake – „Učiti se može naučiti“ i roditelje – „Šta treba roditelj da radi – uloga roditelja u obrazovanju deteta“ koji se održavaju onlajn kao deo KoHo pedagogije i u školama.

Maja Pignar-Mijović diplomirala je na UF, Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je u Osnovnoj školi „Braća Seljan“,nastavnik i mentor sa više od 26 godina iskustva. Više od deceniju i po sistematski se bavi pitanjem (ne)čitanja. Autorka je članaka u kojima prenosi dobre prakse vezane za podsticanje čitanja u e-Biltenu HČD-a, Školskim novinama, portalu ALFA, škole.hr itd. Predavala je na raznim ŽSV-ovima, vebinarima, Pregledu dobre prakse UHURN Zvono HPKZ u Opatiji o raznim temama vezanim za čitanje i razrednu nastavu. Na 1. STEAM konferenciji u maju 2023. godine u Karlovcu govorila je o primeni IKT u nastavi čitanja u nižim razredima osnovne škole. Članica je Čitalačkog kluba „Luda čajanka” Karlovac.