Rad sa decom sa autizmom i ADHD sindromom u inkluzivnom okruženju

Vebinar #1: Smernice za rad sa decom/učenicima sa poremećajem iz spektra autizma

Autizam je složen razvojni poremećaj koji se obično javlja tokom prve tri godine života. Ispoljava se kroz probleme u senzornoj obradi, govoru, mišljenju i razumevanju socijalnih situacija. Zbog toga se ponašanje i odnos sa spoljašnjim svetom razvija drugačije.

Spektar autističnih poremećaja utiče na celokupan razvoj deteta, njegovo ponašanje i mogućnost za dalje napredovanje, zato je jedna vrlo kompleksna tema.

Opšti cilj:

Osposobljavanje vaspitača, učitelja, nastavnika i stručnih saradnika da prepoznaju poremećaje iz spektra autizma. Uspostavljanje adekvatnog pristupa u radu sa decom/učenicima sa autizmom, kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na njihove obrazovne potrebe i zahteve.

Specifični cilj:

Uspostavljanje socio-emocionalne komunikacije na relaciji dete-dete; dete – vaspitač, učenik – nastavnik i razvoj adekvatnih odnosa.

 • Obrazovanje učenika sa autizmom
 • Prilagođavanje prostora, nastavnih sredstava i kreiranje novih metoda rada
 • Nastavne metode podučavanja učenika sa autizmom
 • Pomoćne tehnologije koje se koriste kod učenika sa autizmom
 • Unapređivanje društvenih veština i socijalnih odnosa
  Timski rad
  Sprečavanje neželjenog ponašanja
 • Podrška učenju učenika sa autizmom

Vebinar #2: Hiperkinetski sindrom - specifični poremećaj pažnje i koncentracije

Hiperkinetski sindrom ili ADHD sindrom, je poremećaj koga karakteriše neadekvatna pažnja, impulsivnost, preterana pokretljivost.

Zastupljeniji je kod dečaka nego kod devojčica. Zbog problema sa potrebm za kretanjem i pažnjom ova deca teško uče i zato imaju probleme u usvajanju akademskih znanja i veština.

Opšti cilj: Osposobljavanje vaspitača, učitelja, nastavnika i stručnih saradnika za prepoznavanje poremećaja u pažnji, ponašanju i učenju.

Uspostavljanje adekvatnog pristupa, čime će se omogućiti maksimalni razvoj potencijala deteta u procesu njegovog vaspitanja i obrazovanja.

Specifični ciljevi: Podizanje svesti o značaju razvoja adekvatnih odnosa: dete sa poremećajem u ponašanju – vaspitač/ učitelj – vršnjaci.

Sposobnost prepoznavanja svih simptoma poremećaja, njihovo manifestovanje i uticaj na celokupni dečiji razvoj, ponašanje i učenje. Formiranje adekvatnog pristupa u sklasu sa potencijalima deteta.

Sticanje saznanja o mogućnostima njihove korekcije. Doprinos razvoju adekvatne socijo- emocionalne komunikacije dece na relaciji dete – dete, dete – vaspitač/ učitelj u cilju smanjenja neadekvatnog i agresivnog ponašanja.

Tema:

 • Inkluzivno obrazovanje – uloga roditelja i porodice
 • Uloga roditelja i porodice je veoma važno načelo kvalitetnog obrazovanja.
 • Porodica može da utiče na unapređivanje pravnog okvira politike inkluzivnog obrazovanja.
 • Saradnja sa roditeljima je veoma složen i osetljiv proces u kome treba da dobiju podršku za maksimalno uključivanje u napredak svoje dece.
 • Hiperkinetski sindrom
 • Definicija, simptomatologija i lečenje.
 • Kako uklopiti dete u obrazovni sistem.
 • Teškoće u učenju, pravila u učenju, saveti za nastavnike.
 • Učenik sa ADHD u srednjoj školi.

Asisistivna tehnologija i škole za decu sa smetnjama u razvoju kao servisni centri podrške

Šta je asisistivna tehnologija, čemu služi i kako je nabaviti . Pravilnik o pružanju dodatne podrške u sistemu obrazovanja; način traženja podrške i vrste podrške, način pružanja podrške i evidencija iste.

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 03. i 04. april 2024.

Vebinari se održavaju od 18-20h.

Prijavi se na vebinar:

Cena:

 • oba vebinara RSD 2100,
 • cena pojedinacnog vebinara RSD 1200.
Upustvo za prijavu:
 1. Kliknite na tip prijave (pojedinačna ili prijava preko ustanove)
 2. Popunite prijavni formular
 3. Nakon par minuta stići će vam mejl sa podacima za uplatu
 4. Nakon što uplatite prijavu, pošaljite sliku uplatnice (ili screenshot ako plaćate online) na oc.kontiki@gmail.com
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

Najčešće postavljana pitanja:

Vebinar je namenjen: vaspitačima, učiteljima, stručnim saradnicima.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

Utisci učesnika prethodnog vebinara sa ovom temom:

Jednostavno i jasno objašnjeni problemi i načini kako ih savladati

Sažeto i jasno , sa praktičnim preporukama koje su primenjive.

Sadržajan a istovremeno seminar sa konkretnim informacijama i smernicama.

Objašnjenje za sve vrste problema sa kojima učenici prolaze (disgrafija, disleksija, ADHD itd.) .

Upoznajte predavača:

dr Tatjana Simic

dr Tatjana Simić

dr Tatjana Simić po obrazovanju defektolog, doktor medicinskih nauka.

Autor brojnih stručnih radova na temu deca i učenici sa smetnjama u razvoju. Više od trideset godina rada sa ovom kategorijom dece i njihovim roditeljima.

Radi kao direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu, koja se bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju. 

Pokretač je inicijative za pružanje dodatne podrške učenicima i nastavnicima u sistemu redovnog obrazovanja, od strane škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.