Strategija uspešnog prepoznavnja i prevazilaženja teškoća u učenju

Hiperkinetski sindrom (ADHD), disgrafija, disleksija, diskalkulija, pervazivni razvojni poremećaji… su specifični razvojni poremećaji koji se mogu prepoznati kod učenika već …

Strategija uspešnog prepoznavnja i prevazilaženja teškoća u učenju Read More »