Loading Events
Na ovom seminaru ćemo se prvenstveno baviti aplikacijama koje mogu da koriste i učenici sa smetnjama u razvoju i edukativnog su karaktera. Predviđeni operativni sistemi su android i ios. Mogu ih koristiti i deca mlađeg uzrasta. Osvrnućemo se i na neke korisne veb alate koji se mogu koristiti u izradi nastavnih sredstava i otvorenog su tipa.

Ono što je iskustvo svakako nesumnjivo pokazalo je da su telefon i tablet odnosno softveri koji su specijalno programirani za decu sa posebnim potrebama, odlični alati.