Skip to content

Игре у настави

  Игре у настави

  Предавач  Вера Јовић

  Аутори вебинара: Вера Јовић и Вијолета Мартаћ

  Датум: 14.04.2021.    Време: 18-20h

  *Вебинар ће се одржати преко Zoom апликације

  Циљне групе: васпитачи у предшколским установама, наставници разредне и предметне наставе у основној и средњој школи; стручни сарадници, директори

  Предавање вам пружа могућност да сазнате колики је значај игара за комплетан развој деце, у чему су предности игара у наставном процесу.

  Које врсте игара користимо у настави?

  Имаћете прилику да видите и добијете примере коришћених игара.

  ТЕМЕ

  Значај игре
  Предности игара у наставном процесу
  Игра као мотивација за учење
  Врсте игара
  Примери игара

  АГЕНДА

  Уводне активности: 5 мин.

  Значај игре: 10 мин.

  Предности игара у наставном процесу: 30 мин.

  Игра као мотивација за учење: 20 мин.

  Врсте игара, евалуација 30 мин.

  Примери игара: 30 мин.

  После сваке теме одвојити време за дискусију, питања и одговоре или пак на крају оставити време за питања и одговоре.

  За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата. 

  Цена вебинара по учеснику: 900,00 дин

  Пријавни формулар за појединце

  За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

  од 5 до 10 пријављених – 850 дин. по учеснику

  од 11 до 20 пријављених – 800 дин. по учеснику

  преко 20 учесника из установе – 750 дин. по учеснику

  НАПОМЕНА: учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст

  Пријавни формулар за установе

  Биографија предавача:

  Вера Јовић, рођена 1966. године у Крагујевцу, по занимању професор разредне наставе, запослена је у ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу.

  Има 33 године богатог радног искуства.

  Била је Председник Скупштине Пријатеља деце Крагујевца, Секретар Дечјег савеза Крагујевца, Председник Скупштине ДУК-а; Секретар ДУК-а; Председник и један од оснивача Центра за развој и оснаживање деце ЈОВВ; Власник Школског центра „Пчелице“.

  Аутор је акредитованих семинара Игре у настави и Гугл диск у школи. Један је од аутора и организатора симпозијума Здрави стилови живота; Аутор онлајн предавања ИОП-3 у настави, у оквиру Зимских дана просветних радника. Излагала је на многим стручним скуповима на локалном и државном нивоу. Аутор је и организатор многих манифестација и пројеката за децу. Аутор је објављених радова који се налазе у Бази знања и другим електронским зборницима. Посебно се истиче у раду са даровитом децом и то у области математике и драмског стваралаштва, па су њени ученици више пута освајали прве награде на такмичењима из математике, а њене представе проглашаване победничким. Каже да је рад по ИОП-у 3 велика одговорност, али и задовољство. Свој позив сматра најлепшим и најодговорнијим.