Skip to content

Права и обавезе запослених у основним и средњим школама у Републици Србији

  Права и обавезе запослених у основним и средњим школама у Републици Србији

  Предавач Милан Јевтић

  Датум: 03.03.2021.    Време: 18-20h

  *Вебинар ће се одржати преко Zoom апликације

  Вебинар је намењен учитељима, наставницима основних и средњих школа, стручним сарадницима

  • У уводном делу вебинара излагање о правном оквиру којим се регулишу права и обавезе запослених.
  • законска и подзаконска акта која дефинишу оквир права и обавеза.
  • међусобни однос појединих Закона и аката којима се утврђује оквир (Закон о раду, ЗОСОВ, Закони којима се регулише рад у основном и средњем образовању, подзаконска акта и ПКУ) .
  • Зараде и накнаде запослених,
  •  Право на коришћење слободних плаћених дана
  •  Распуст и годишњи одмор
  • Право на неплаћено одсуство
  • Лакше и теже повреде радних обавеза и последице
  • Дисциплински поступци
  • Права радника када постане технолошки вишак
  • Премештање на друго радно место и промена структуре посла
  • Норма часова (недељна, месечна и годишња
  • Остале теме које се тичу права из радног односа
  • На крају излагања учесници ће моћи да постављају питања и добију директне одговоре  која се тичу права, обавеза из радног односа.

  За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата. 

  Цена вебинара по учеснику: 900,00 дин

  Пријавни формулар за појединце

  За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

  од 5 до 10 пријављених – 850 дин. по учеснику

  од 11 до 20 пријављених – 800 дин. по учеснику

  преко 20 учесника из установе – 750 дин. по учеснику

  НАПОМЕНА: учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст

  Пријавни формулар за установе