Права и обавезе запослених у основним и средњим школама у Републици Србији

Права и обавезе запослених у основним и средњим школама у Републици Србији

Предавач Милан Јевтић

Датум: 03.03.2021.    Време: 18-20h

*Вебинар ће се одржати преко Zoom апликације

Вебинар је намењен учитељима, наставницима основних и средњих школа, стручним сарадницима

 • У уводном делу вебинара излагање о правном оквиру којим се регулишу права и обавезе запослених.
 • законска и подзаконска акта која дефинишу оквир права и обавеза.
 • међусобни однос појединих Закона и аката којима се утврђује оквир (Закон о раду, ЗОСОВ, Закони којима се регулише рад у основном и средњем образовању, подзаконска акта и ПКУ) .
 • Зараде и накнаде запослених,
 •  Право на коришћење слободних плаћених дана
 •  Распуст и годишњи одмор
 • Право на неплаћено одсуство
 • Лакше и теже повреде радних обавеза и последице
 • Дисциплински поступци
 • Права радника када постане технолошки вишак
 • Премештање на друго радно место и промена структуре посла
 • Норма часова (недељна, месечна и годишња
 • Остале теме које се тичу права из радног односа
 • На крају излагања учесници ће моћи да постављају питања и добију директне одговоре  која се тичу права, обавеза из радног односа.

За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата. 

Цена вебинара по учеснику: 900,00 дин

Пријавни формулар за појединце

За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

од 5 до 10 пријављених – 850 дин. по учеснику

од 11 до 20 пријављених – 800 дин. по учеснику

преко 20 учесника из установе – 750 дин. по учеснику

НАПОМЕНА: учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст

Пријавни формулар за установе