„Основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју (ученици са интелектуалним сметњама) и како им прилагодити наставне садржаје“

ВЕБИНАР

“Основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју (ученици са интелектуалним сметњама) и како им прилагодити наставне садржаје”

Предавач Мр Маријана Јовановић Чабрић

Датум: 24.02.2022.    Време: 18-20h

*Вебинар ће се одржати преко Zoom апликације

Вебинар је намењен, учитељима, наставницима основних и средњих школа, стручним сарадницима 

Теме:

 • Кроз основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју, полазници вебинара се упознају кроз теоријски део (класификација интелектуалне ометености) а потом и видео материјал. Биће презентовани конкретни примери ученика који раде, говоре, како се понашају… 
  • Опште препоруке за рад са ученицима са интелектуалном ометеношћу 
  • Препоруке и за родитеље 
  • Препоруке за наставнике 
  • Практикум 

  Како прилагодити наставни садржаји ученику са сметњама у интелектуалном развоју

За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата. 

Цена вебинара по учеснику: 900,00 дин

Пријавни формулар за појединце

За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

од 5 до 10 пријављених – 850 дин. по учеснику

од 11 до 20 пријављених – 800 дин. по учеснику

преко 20 учесника из установе – 750 дин. по учеснику

НАПОМЕНА: учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст

Пријавни формулар за установе

Биографија:

Мр Маријана Јовановић Чабрић дипломирала на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду 2002. године. Звање магистра дефектолошких наука стекла на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду 2011. године. Од 2001. године запослена у ШОСО Вукашин Марковићу Крагујевцу. Радила на свим нивоима образовања ученика са сметњама у развоју (предшколско, основно образовање, средње образовање

Од 2005. године до 2009. године члан Тима за категоризацију деце за подручје града Крагујевца и шумадијског округа. Од 2014. године судски вештак за област дефектологије. Од 2017. године саветник спољни сарадник МПНТР. Координатор Еразмус+ пројекта Кроз нове приступе до бољих исхода у образовању ученика са сметњама у развоју 2018/2019. године

Аутор и коаутор бројних стручних и научних радова у области образовања ученика са сметњама у развоју објављених у домаћим и међународним часописима, презентованим на домаћим и међународним конференцијама