Предузетнишво у школама

Вебинар има за циљ да унапреди предузетнички духа код наставника средњих школа и да промовише предузетнички приступ у раду са ученицима, унапређивање професионалних капацитета наставника да буду ментори ученицима предузетницима у средњим школама, промовисање концепта „учење кроз чињење“ у средњим школама, подизање општег нивоа предузетничког образовања у средњим школама.

Теме које ће бити обрађене на вебинару:

  1. Тема: Уводно представљање. Увод у ученичко предузетништво. Рад на разумевању развоја модерног пословања и стицање практичних знања о пословном планирању и изради пословног плана. 
  2. Тема: Свет у променама. Презентација која приближава учесницима слику о пословном свету данас, са исоријским освртом на развој пословања.  Учесници се упознају с пословним светом данас, шта су приоритети и на чему је фокус. Даје се детаљан опис предузетништва и његовог места у економији данас. Врсте предузетништва и утицај сектора малих и средњих предузећа на развој економије. Учесници прате предавање реализатора путем електронске презентације и подељених материјала.  
  3. Тема: Менталне слике. Приказ утицаја менталних слика (усађених у свест појединаца кроз васпитање и образовање) на креативно размишљање. Реализатори дају приказ утицаја менталних слика на наше делање, шта су то менталне слике и како утичу на одлучивање. Вежба „Грађење куће“.  Реализатори ће  илустровати значај предузетништва у образовању кроз организовање вежбе „Грађење куће“. Учесници ће активно учествовати у вежби, радећи индивидуално и у сарадњи са реализаторима доносе закључке. 
  4. Тема: Тимски рад. Значај тимског рада у пословању предузећа. Како се образује добар тим, како се правилно врши подела активности и задужења, како се развија толеранција у тиму. Вербална презентација ученсицима на тему шта је то тимски рад, како се образује тим, колико је битна толеранција. 
  5. Тема: Креативне технике. Пошто је неопходно развити креативност у раду, учесници се упознају са техникама, које ученицима могу помоћи у томе. Учесницима се даје приказ неких креативних техника, које могу да користе у раду са ученицима. Затим учесници раде две кратке вежбе, намењене такође ученицима, као помоћ у развоју креативног мишљења. Учесници добијају информације о најкориснијим креативним техникама, које им могу значити у раду са ученицима.  Раде индивидуално вежбу коју ће касније ученици користити у раду. 
  6. Питања и утисци

Цена вебинара по учеснику: 900,00 дин

Пријавни формулар за појединце

За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:
од 5 до 10 пријављених – 850 дин. по учеснику
од 11 до 20 пријављених – 800 дин. по учеснику
преко 20 учесника из установе – 750 дин. по учеснику

НАПОМЕНА:

  • учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст.
  • вебинар се одржава преко Zoom платформе.
  • вебинар је намењен: наставницима средњих школа, управама средњих и школа.

Биографија предавача:

Срђан Младеновић, дипломирани правник. Тренутно ради као Meet and Travel Leader, IKEA Norway.

Oбуке – Искусан тренер у областима као што су пословне вештине за МСП и агробизнис; тренинг тренера у предузетничком образовању у основним и средњим школама и на универзитетима; правна питања за покретање бизниса; изградња тима и тимски рад; Управљање пројектним циклусом.

Управљање пројектима – Велико искуство у осмишљавању и реализацији пројеката везаних за програме едукације о предузетништву у средњим школама; пројекти подршке запошљавању младих, Рома и других угрожених група; МСП подржавају пројекте у областима као што су дизајн и производња одеће и обуће, производња и прерада воћа, пчеларство и производња меда и управљање отпадом и рециклажа.

Консултантско искуство – Консултант са искуством у пружању специјалистичких услуга власницима/менаџерима МСП оријентисаних на иновације и стратегије раста засноване на знању у пословном планирању, маркетингу, промоцији, као иу правној области.

Техничка подршка почетницима у бизнису и малим и средњим предузећима – искусан организатор различитих аспеката подршке почетницима у бизнису и малим и средњим предузећима као што су: сајмови предузетништва, повезивање компанија, менторство за младе предузетнике, итд…