Vodič kroz stres

Vreme u kome živimo nas svakodnevno suočava sa teškoćama kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Naši adaptivni mehanizmi se troše i nastaje faza kada osećamo da nismo u…

Continue ReadingVodič kroz stres

Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

У раду са децом, неретко се сусрећемо са  децом са проблемима у развоју. Кроз овај вебинар научићете и унапредити знање о врстама специфичних поремећаја и здравствених проблема код деце.  Научићете да препознате…

Continue ReadingРад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

Водич кроз стрес

Време у коме живимо нас свакодневно суочава са тешкоћама како на личном тако и на професионалном плану. Наши адаптивни механизми се троше и настаје фаза када осећамо да нисмо у…

Continue ReadingВодич кроз стрес

Како покренути позитивне промене код ученика

Вебинар полазницима пружа унапређивање компетенција  у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе.  Наставник ће моћи да планира различите поступке и активности којима ће да подстиче позитивне промене код…

Continue ReadingКако покренути позитивне промене код ученика

Предузетнишво у школама

Вебинар има за циљ да унапреди предузетнички духа код наставника средњих школа и да промовише предузетнички приступ у раду са ученицима, унапређивање професионалних капацитета наставника да буду ментори ученицима предузетницима…

Continue ReadingПредузетнишво у школама