Skip to content

Како покренути позитивне промене код ученика

  Вебинар полазницима пружа унапређивање компетенција  у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе. 

  Наставник ће моћи да планира различите поступке и активности којима ће да подстиче позитивне промене код ученика уз уважавање њихових индивидуалних разлика, као и да креира различите врстe мотивације и начине мотивисања ученика. 

  У односу на  типове деце  планираће активности у складу са њиховим особеностима као и активности за развијање радних навика. Упознаће се са начинима и техникама  покретања позитивних промена.

  Aутори вебинара: Вијолета Мартаћ и Тања Варјачић

  На вебинару чућете више о следећим темама:

  • Увод
  • Значај и нужност промена код ученика
  • Процес промена
  • Индивидуалне карактеристике деце 
  • Формирање радних навика
  • Активности којима подстичемо позитивне промене код ученика (лични примери)
  • Принципи и методе у решавању педагошких ситуација

  Цена вебинара по учеснику: 900,00 дин

  За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

  • од 5 до 10 пријављених – 850 дин. по учеснику
  • од 11 до 20 пријављених – 800 дин. по учеснику
  • преко 20 учесника из установе – 750 дин. по учеснику

  НАПОМЕНА

  • учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст.
  • вебинар се одржава преко Zoom платформе.
  • вебинар је намењеннаставницима разредне наставе, наставницима предметне наставе – основна школа, наставницима у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставницима изборних и факултативних предмета, васпитачима у предшколским установама, стручним сарадницима у предшколским установама, и школама, директорима/помоћницима директора.

  Биографија предавача:

  Вијолета Мартаћ, рођена 1963. год. у Крагујевцу. По занимању професор разредне наставе. Запослена у ОШ “21. октобар” у Крагујевцу. Има 35 година радног искуства.

  Аутор је акредитованих семинара “Игре у настави” и “Како покренути позитивне промене код ученика”. Објавила три рада у Креативној школи Завода за унапређење васпитања и образовања . Аутор  три рада издатих  у електронском зборнику, Савеза учитеља Србије ,  презентовани на Сабору учитеља на тему рада са родитељима као и примери искуства ваннаставних активности. Бави се организацијом драмских представа где постиже значајне резултате. Добитник је више награда.

  Своје богато искуство у раду са ученицима преноси годинама на семинарима и сусретима просветних радника.