Skrečuj kroz predmete

Tehnika i tehnologija se jako brzo razvijaju. Mi, nastavnici, treba da pratimo taj razvoj kako bismo mogli da unapredimo nastavu i kreiramo je prema potrebama učenika. Danas ima mnogo programa koje možemo koristiti u učionici. Da bi učenik napredovao, jako je važno pružiti mu izazov. A to možemo koristeći programe u nastavi. 

Jedan od takvih programa je Skreč. Pomoću njega učenici ne samo da stiču svoje prve programerske korake, već i uče. Samim  izazovom u obliku animacije, kviza ili igrice u Skreču, mi smo privukli pažnju učenika. Interesantno je ponuditi učeniku da sam kreira bilo šta od toga u vezi sa gradivom koje radi. Njihova mašta je neverovatna. Ideje su sjajne. Dakle, Skreč nudi i vršnjačku edukaciju. 

S tim u vezi,  vebinar se sastoji iz šest tema. Na početku vebinara, predavač će se kratko predstaviti polaznicima istog. Druga tema će biti posvećena samom Skreču. Autor će upoznati polaznike sa programom pod nazivom Skreč koji je nastao na Švedskom IMT institutu. Ideja je bila da učenici uzrasta već od 8 godina počnu da se bave programiranjem. Ovim programom se deca uvode u svet programiranja na jedan poseban i interesantan način. Naime, da bi se napravio programski kod, učenik treba komande da slaže kao puzle (blokovkso programiranje). Ovo je sjajna ideja, jer je vizuelno mnogo lakše i interesantnije učenicima, a i nama nastavnicima. Nastavnici će imati prilike da pogledaju primere dobre prakse na redovnoj nastavi, ali i primere koje bi nastavnik mogao da koristi kod učenika sa posebnim potrebama. Na kraju ćemo razgovarati o tome koliko je vremena potrebno da se tako nešto programira u Skreču i šta je rezultat takvog rada. 

Koristeći Skreč, učenici će razvijati veštine kako rešavanja zadataka, tako i kreiranja istih, razvijaće svoju maštu, kreativnost, potrebu za timskim radom kao i kritičko mišljenje.

TEME: 

  • Predstavljanje – 5min
  • Šta je to Skreč? Koja je njegova uloga u nastavi? – 10min
  • Ukratko, kako se otvara nalog na Skreču i kako se programira? – 40min
  • Primeri animacija, igrica u redovnoj nastavi – 10
  • Primeri animacija za učenike sa posebnim potrebama – 15
  • Koliko je vremena potrebno da se programira, a šta je rezultat jedne takve animacije? – 10min

Cena vebinara: RSD 1050,00

Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
  • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
  • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
  • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 25.maj 2023.

Vebinar se održava od 18-20h.

Vebinar je namenjen: vaspitačima i učiteljima.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg

Predavač

Marija Rafajlović Stojković, rođena 19.12.1978. godine u Kragujevcu. Diplomirani matematičar PMF-a u Kragujevcu, a od 2011. godine i magistar matematičkih nauka. Bila je angažovana za rad u okviru matematičkih radionica.

Više godina je angažovana kao mentor za rad sa talentovanom decom u okviru Centra za talente Kragujevac.

Radila je tri godine i kao istraživač – pripravnik za užu naučnu oblast Geometrija na Institutu za matematiku i informatiku. Jedan je od predavača na obuci za nastavnike u onlajn školi “Goluxland”, autor kursa za osnovce u edukativnom centru “KidHub”, jedan od autora priručnika “Dizajnaton metoda” – KidHub, jedan od autora OKC- ovih seminara. Višegodišnji je mentor timovima učenika na projektima u Noći istraživača.

Sarađuje sa Centrom za obrazovanje Kragujevac. Radila je kao nastavnik matematike dugi niz godina u osnovnoj školi “Treći kragujevački bataljon”.

Trenutno je zaposlena kao nastavnik matematike u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji.