Стратегије успешног препознавања и превазилажења тешкоћа у учењу

Стратегије успешног препознавања и превазилажења тешкоћа у учењу

предавач др Татјана Симић 

 

Нажалост у ИОП смо ушли скроз неприпремљени, као учитељи и наставници, а од нас се захтева да држимо редовну наставу и да се бавимо децом са посебним потребама. Овај вебинар говори о следећим проблемима.

 

На вебинару чућете више о следећим темама:

  • Оспособљавање учитеља, стручних сарадника, наставника основних и средњих школа за препознавање ученика са специфичним развојним поремећајима школских способности (дисграфија, дислексија, дискалкулија, хиперкинетски синдром, первазивни развојни поремећаји…).
  • Способност препознавања специфичних развојних проблема, њихова манифестација и утицај на целокупан дечији развој, понашање и учење.
  • Успостављање адекватног приступа таквим ученицима, препоруке за рад са њима, како би се омогућио максималан развој потенцијала ученика у образовно васпитном процесу.
  • Одговори на питања у вези са суштинским елементима образовне праксе, изналажења најадекватнијих начина комуникације, адаптације постојећих наставних средстава и креирање нових метода рада и наставе.
  • Стручна помоћ у оквиру постојећих институција, у складу са Правилником о пружању додатне подршке у образовању деци и ученицима са сметњама у развоју, од стране школа за образовање ученика са сметњама у развоју.
  • Доступност услуга сервисног центра, при овим школама.

 

Вебинар је намењен: васпитачима, учитељима, стручним сарадницима.

 

Биографија предавача:

Др Татјана Симић по образовању дефектолог, доктор медицинских наука. 

Аутор бројних стручних радова на тему деца и ученици са сметњама у развоју. Више од тридесет година рада са овом категоријом деце и њиховим родитељима. 

Ради као директор школе за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“ у Крагујевцу, која се бави образовањем деце са сметњама у развоју.

Покретач је иницијативе за пружање додатне подршке ученицима и наставницима у систему редовног образовања, од стране школе за образовање ученика са сметњама у развоју.