Skip to content

Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

  Предавач др Татјана Симић

  За више информација:
  Датум: 17.11.2021. Време: 18-20h
  *Вебинар ће се одржати преко Zoom апликације

  Вебинар је намењен васпитачима у предшколским установама
  Теме:
  • Стицање и унапређивање знања о специфичним развојним и здравственим
  проблемима деце.
  • Способност њиховог препознавања, њихова манифестација и утицај на целокупан
  дечији развој и учење.
  • Утицај на социјално окружење детета и однос према вршњацима.
  • Могућност њихове корекције, формирање адекватног приступа и препоруке за рад.
  • Препоруке и идеје за израду дидактичког материјала за рад са децом са проблемима у
  развоју.
  • Школе за образовање ученика са сметњама у развоју, као сервиси додатне подршке,
  како за запослене тако и за децу са сметњама у развоју.

  За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата.

  Промотивна цена вебинара по учеснику: 750,00 дин.
  За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:
  од 5 до 10 пријављених – 700 дин. по учеснику
  од 11 до 20 пријављених – 650 дин. по учеснику
  преко 20 учесника из установе – 600 дин. по учеснику