Skip to content

Strategija uspešnog prepoznavnja i prevazilaženja teškoća u učenju

  Hiperkinetski sindrom (ADHD), disgrafija, disleksija, diskalkulija, pervazivni razvojni poremećaji… su specifični razvojni poremećaji koji se mogu prepoznati kod učenika već u osnovnoj školi.
  Teme:
  • Osposobljavanje učitelja, stručnih saradnika, nastavnika osnovnih i srednjih škola za prepoznavanje učenika sa specifičnim razvojnim poremećajima školskih sposobnosti (disgrafija, disleksija, diskalkulija, hiperkinetski sindrom, pervazivni razvojni poremećaji…).
  • Sposobnost prepoznavanja specifičnih razvojnih problema, njihova manifestacija i uticaj na celokupan dečiji razvoj, ponašanje i učenje.
  • Uspostavljanje adekvatnog pristupa takvim učenicima, preporuke za rad sa njima, kako bi se omogućio  maksimalan razvoj potencijala učenika u obrazovno vaspitnom procesu.
  • Odgovori na pitanja u vezi sa suštinskim elementima obrazovne prakse, iznalaženja najadekvatnijih načina komunikacije, adaptacije postojećih nastavnih sredstava i kreiranje novih metoda rada i nastave.
  • Stručna pomoć u okviru postojećih institucija, u skladu sa Pravilnikom o pružanju dodatne podrške u obrazovanju deci i učenicima sa smetnjama u razvoju, od strane škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.
  Dostupnost usluga servisnog centra, pri ovim školama.
  Tooltip content
  Datum: 15. decembar 2022
  Vebinar se održava od 18-20h.
  Cena vebinara: RSD 950,00
  Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
  • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
  • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
  • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
  NAPOMENA:
  • učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. vebinar se održava preko Zoom platforme.
  • za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.
  • vebinar je namenjen: učiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima
  dr Tatjana Simic
  Dr Tatjana Simić, po obrazovanju defektolog, doktor medicinskih nauka.

  Autor brojnih stručnih radova na temu deca i učenici sa smetnjama u razvoju.

  Više od trideset godina rada sa ovom kategorijom dece i njihovim roditeljima. Radi kao direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu, koja se bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju.
  Pokretač je inicijative za pružanje dodatne podrške učenicima i nastavnicima u sistemu redovnog obrazovanja, od strane škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.