Strategija uspešnog prepoznavnja i prevazilaženja teškoća u učenju

Hiperkinetski sindrom (ADHD), disgrafija, disleksija, diskalkulija, pervazivni razvojni poremećaji… su specifični razvojni poremećaji koji se mogu prepoznati kod učenika već u osnovnoj školi.
Teme:
 • Osposobljavanje učitelja, stručnih saradnika, nastavnika osnovnih i srednjih škola za prepoznavanje učenika sa specifičnim razvojnim poremećajima školskih sposobnosti (disgrafija, disleksija, diskalkulija, hiperkinetski sindrom, pervazivni razvojni poremećaji…).
 • Sposobnost prepoznavanja specifičnih razvojnih problema, njihova manifestacija i uticaj na celokupan dečiji razvoj, ponašanje i učenje.
 • Uspostavljanje adekvatnog pristupa takvim učenicima, preporuke za rad sa njima, kako bi se omogućio  maksimalan razvoj potencijala učenika u obrazovno vaspitnom procesu.
 • Odgovori na pitanja u vezi sa suštinskim elementima obrazovne prakse, iznalaženja najadekvatnijih načina komunikacije, adaptacije postojećih nastavnih sredstava i kreiranje novih metoda rada i nastave.
 • Stručna pomoć u okviru postojećih institucija, u skladu sa Pravilnikom o pružanju dodatne podrške u obrazovanju deci i učenicima sa smetnjama u razvoju, od strane škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.
Dostupnost usluga servisnog centra, pri ovim školama.
Tooltip content
Datum: 15. decembar 2022
Vebinar se održava od 18-20h.
Cena vebinara: RSD 950,00
Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
 • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
 • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
 • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
NAPOMENA:
 • učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. vebinar se održava preko Zoom platforme.
 • za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.
 • vebinar je namenjen: učiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima
dr Tatjana Simic
Dr Tatjana Simić, po obrazovanju defektolog, doktor medicinskih nauka.

Autor brojnih stručnih radova na temu deca i učenici sa smetnjama u razvoju.

Više od trideset godina rada sa ovom kategorijom dece i njihovim roditeljima. Radi kao direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu, koja se bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju.
Pokretač je inicijative za pružanje dodatne podrške učenicima i nastavnicima u sistemu redovnog obrazovanja, od strane škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.