Skip to content

edukativni vebinar

IOP 3 u praksi

  Vebinar će se fokusirati na identifikaciju i podršku darovitoj deci u učionici. U toku vebinara proći ćemo kroz različite teme: karakteristike odeljenja, darovitost i vrste… Read More »IOP 3 u praksi

  Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

   У раду са децом, неретко се сусрећемо са  децом са проблемима у развоју. Кроз овај вебинар научићете и унапредити знање о врстама специфичних поремећаја и… Read More »Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

   Vebinar

   Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

    У раду са децом, неретко се сусрећемо са  децом са проблемима у развоју.   Кроз овај вебинар научићете и унапредити знање о врстама специфичних поремећаја… Read More »Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

    Vebinar: Kako pokrenuti pozitivne promene kod učenika

    Како покренути позитивне промене код ученика

     Вебинар полазницима пружа унапређивање компетенција  у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе.  Наставник ће моћи да планира различите поступке и активности којима ће… Read More »Како покренути позитивне промене код ученика