Dobro planirana dodatna obrazovna podrška učeniku putem IOP-a put je i osnov za uspešan razvoj učenika i rad nastavnika

Ovaj vebinar će vam dati priliku da produbite svoje razumevanje kako da efikasno planirate i primenite individualni obrazovni plan (IOP) za učenike kojima je možda potrebna dodatna podrška u učionici. IOP je važno sredstvo za nastavnike, jer im omogućava da prilagode svoja uputstva i aktivnosti specifičnim potrebama pojedinačnih učenika i pomaže da se osigura da svi učenici imaju priliku da uspeju i dostignu svoj puni potencijal.

Tokom vebinara dobićete jasna i detaljna uputstva o tome kako da napravite pedagoški profil učenika, planirate mere individualizacije i razvijete personalizovani program nastave i učenja. Takođe ćete naučiti kako da efikasno nadgledate i procenjujete napredak učenika na njihovim IOP-ima. Pored nastavnog sadržaja vebinara, dobićete i korisne materijale koji će vam pomoći u radu, kao što su obrasci i šabloni za kreiranje IOP-a.

Vebinar će sadržati kratak dnevni red u kojem se navode teme koje treba pokriti i vreme predviđeno za pitanja, tako da možete biti sigurni da ćete dobiti podršku koja vam je potrebna da biste uspeli u svom radu. Teme će uključivati pregled ključnih informacija o IOP-ima, uputstva o tome kako da povežete sadržaj IOP-a sa smislenim redosledom aktivnosti i uputstva o tome kako da pripremite i popunite IOP obrasce, sa objašnjenjima i primerima koji će vam pomoći razumeju proces. Na kraju vebinara, imaćete priliku da postavite sva pitanja koja imate o IOP-ima i da dobijete uputstva od prezentatora. Sve u svemu, ovaj vebinar je dragocena prilika da unapredite svoje znanje i veštine u dobrom planiranju za dodatnu obrazovnu podršku učenicima kroz korišćenje IOP-a.

Kratka agenda sa orijentacionim trajanjem tema, odnosno vremena predviđenog za pitanja

   • Pravilnik o IOP-u – ključne informacije (20 min)
   • IOP obrasci za planiranje dodatne obrazovne podrške –  povezanost sadržaja, smisleni sled aktivnosti u planiranju podrške (10 min)
   • Izrada IOP-a – uputstva za izradu, popunjavanje obrazaca, pojašnjenja, primeri (60 min)
   • Pitanja učesnika (30 min)

Cena vebinara: RSD 1050,00

Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
 • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
 • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
 • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 02. februar 2023.

Vebinar se održava od 18-20h.

Vebinar je namenjen: vaspitačima, nastavnicima razredne nastave u osnovnim školama, nastavnicima predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama, stručnim saradnicima, direktorima škola.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

Dušanka Ćirović

Dušanka Ćirović

Dušanka Ćirović u obrazovanju je već 28 godina, i radi u OŠ „Milutin i Draginja Todorović“ i Školskoj upravi u Kragujevcu.

Koautor je i/ili realizator akreditovanih programa obuka:

   • Školsko razvojno planiranje
   • Samovrednovanje u funciji razvoja škole
   • Motivacija i psihološki principi učenja
   • Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan

Učestvovala je kao realizator i/ili mentor u brojnim projektima u obrazovanju. Neki od njih su:

   • Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju
   • Podrška obrazovanju dece i učenika migranata/izbeglica na teritoriji RS MADAD 1
   • Nastavak podrške za povećanje i unapređenje kapaciteta za upravljanje migrantskom krizom u RS – MADAD 2
   • „Razvionica“- Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju.
   • Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola (share)

Koautor je objavljenih knjiga:

   • Priručnik „Školsko razvojno planiranje – put ka školi kakvu želimo“ , Ministarstvo prosvete RS.
   • Priručnik “Zbirka primera inkluzivne prakse”, Ministarstvo prosvete RS
   • Priručnik «Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse», Fond za otvoreno društvo, 2007.