Podrška nastavnicima u samovrednovanju sopstvene prakase – nastavnik kao refleksivni praktičar

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 17. maj 2023.

Vebinar se održava od 18-20h.

Da li ste spremni da unapredite svoje podučavanje i dostignete viši nivo u svom radu? Uskoro će se održati vebinar koji je osmišljen da osnaži edukatore poput vas da postanu efikasniji i efektivniji u učionici. Tokom ovog vebinara, koji pruža detaljne informacije o refleksivnosti i refleksivnoj praksi, stičete dublje razumevanje ključnih principa i praksi koje pokreću efektivnu i efikasnu nastavu i profesionalni razvoj.

Prijavljivanjem za ovaj vebinar, moći ćete da:

  • Poboljšate svoje veštine rada u učionici tako što ćete proširiti svoja znanja o važnosti refleksivne prakse u kontekstu nastave.
  • Razvijete kvalitete refleksivnog praktičara, koji su neophodni za negovanje pozitivnog okruženja za učenje.
  • Proširite svoja znanja o strategijama primene refleksivnosti u učionici, što će vam pomoći da postanete efikasniji edukator.
  • Upoznate se sa primerima tehnika i metoda koje se koriste u školskoj praksi.

Ovaj vebinar je namenjen nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima i direktorima škola koji su posvećeni unapređivanju svoje nastavne prakse i razvoju veština podučavanja svojih učenika. Ne propustite ovu dragocenu priliku da svoju nastavu podignete na viši nivo koristeći praktične načine i metode kojima ćete preispitati kvalitet svog rada sa učenicima i unaprediti svoje nastavničke kompetencije – registrujte se odmah!

Cena vebinara: RSD 1050

Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
  • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
  • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
  • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

Vebinar je namenjen: nastavnicima razredne i predmetne nastave  u osnovnim školama, nastavnicima predmetne nastave u srednjim školama, stručni saradnici, direktori škola.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

Dušanka Ćirović

Dušanka Ćirović, u obrazovanju je preko 28 godina, radi u OŠ „Milutin i Draginja Todorović“ i Školskoj upravi u Kragujevcu.

Koautor je i/ili realizator akreditovanih programa obuka, uključujući Školsko razvojno planiranje, Samovrednovanje, Motivacija i psihološki principi učenja, i Inkluzivno obrazovanje.

Učestvovala je kao realizator i/ili mentor u brojnim projektima u obrazovanju, uključujući podršku obrazovanju dece i učenika migranata/izbeglica, unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema, i unapređenje ravnopravnog pristupa i završavanja preduniverzitetskog obrazovanja.

Koautor je objavljenih knjiga, uključujući Priručnik “Školsko razvojno planiranje – put ka školi kakvu želimo” i Priručnik “Zbirka primera inkluzivne prakse”.