Eksterno i interno vrednovanje kvaliteta NASTAVE I UČENJA – primeri nastavnih aktivnosti i izvori dokaza

Cilj ovog vebinara je da bude pomoć nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima u internom/školskom vrednovanju-  samovrednovanju kvaliteta rada u oblasti NASTAVA I UČENJE, a u funkciji adekvatne pripreme za eksterno vrednovanje kvaliteta rada u ovoj oblasti.

Školsko/interno vrednovanje/samovrednovanje  škola sprovodi radi unapređivanja svog rada i ono predstavlja jedan od mehanizama obezbeđivanja kvaliteta.  Spoljašnje vrednovanje koje sprovode prosvetne vlasti pruža/obezbeđuje informaciju  o kvalitetu rada određene škole po istim principima i pokazateljima kvaliteta kao što to može, i treba, da rade i same škole unutar sopstvenih aktivnosti školskog samovrednovanja.

U okviru ovog vebinara cilj nam je da Vam, na što konkretniji način, pružimo pomoć u procesu školskog vrednovanja kvaliteta rada u oblasti NASTAVA I UČENJE, a u funkciji dobre pripreme nastavnika i škole za eksterno vrednovanje.

Vebinar je osmišljen tako da Vam pruži informacije i primere mogućih aktivnosti nastavnika i učenika u okviru svih standarda i indikatora u oblasti NASTAVA I UČENJE u skladu sa važećim Pravilnikom o standardima kvaliteta rada ustanove (Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik br. 14/2018 od 02.06.2018.god.).

U okviru ovog vebinara biće reči i diskusije u okviru sledećih tematskih celina:

  1. Školsko vrednovanje – unutrašnje/interno/samovrednovanje
  2. Horizontalno učenje
  3. Protokol za praćenje i vrednovanje posećenog časa
  4. Standardi i indikatori kvalitetne nastave i učenja – aktivnosti i dokazi
  5. Eksterno vrednovanje

Želja nam je da Vam, na što konkretniji način, pružimo pomoć u procesu školskog vrednovanja kvaliteta rada u oblasti NASTAVA I UČENJE, a u funkciji dobre pripreme nastavnika i škole za eksterno vrednovanje.

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 5. jun 2024.

Vebinar se održava od 18-20h.

Prijavi se na vebinar:

Cena vebinara: RSD 1050,00

Upustvo za prijavu:
  1. Kliknite na tip prijave (pojedinačna ili prijava preko ustanove)
  2. Popunite prijavni formular
  3. Nakon par minuta stići će vam mejl sa podacima za uplatu
  4. Nakon što uplatite prijavu, pošaljite sliku uplatnice (ili screenshot ako plaćate online) na oc.kontiki@gmail.com
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

Najčešće postavljana pitanja:

Vebinar je namenjen: nastavnicima razredne i predmetne nastave  u osnovnim školama, nastavnicima predmetne nastave u srednjim školama, stručni saradnici, direktori škola.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

Upoznajte predavača:

Dušanka Ćirović

Dušanka Ćirović, u obrazovanju je preko 28 godina, radi u OŠ „Milutin i Draginja Todorović“ i Školskoj upravi u Kragujevcu.

Koautor je i/ili realizator akreditovanih programa obuka, uključujući Školsko razvojno planiranje, Samovrednovanje, Motivacija i psihološki principi učenja, i Inkluzivno obrazovanje.

Učestvovala je kao realizator i/ili mentor u brojnim projektima u obrazovanju, uključujući podršku obrazovanju dece i učenika migranata/izbeglica, unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema, i unapređenje ravnopravnog pristupa i završavanja preduniverzitetskog obrazovanja.

Koautor je objavljenih knjiga, uključujući Priručnik “Školsko razvojno planiranje – put ka školi kakvu želimo” i Priručnik “Zbirka primera inkluzivne prakse”.