marketing.oc.kontiki

Добро планирана додатна образовна подршка ученику путем ИОП-а пут је и основ за успешан развој ученика и рад наставника

Овај вебинар пружа могућност да унапредите своје знање и вештине у добром планирању додатне образовне подршке ученицима путем индивидуалног образовног …

Добро планирана додатна образовна подршка ученику путем ИОП-а пут је и основ за успешан развој ученика и рад наставника Read More »

Основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју (ученици са интелектуалним сметњама) и како им прилагодити наставне садржаје

Од теоретског дела – како класификујемо интелектуалну ометеност и препорука за рад са ученицима са интелектуалном ометеношћу, до бројних примера …

Основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју (ученици са интелектуалним сметњама) и како им прилагодити наставне садржаје Read More »