Read more about the article Dobro planirana dodatna obrazovna podrška učeniku putem IOP-a put je i osnov za uspešan razvoj učenika i rad nastavnika
Dobro planirana dodatna obrazovna podrška učeniku putem IOP-a put je i osnov za uspešan razvoj učenika i rad nastavnika

Dobro planirana dodatna obrazovna podrška učeniku putem IOP-a put je i osnov za uspešan razvoj učenika i rad nastavnika

Ovaj vebinar će vam dati priliku da produbite svoje razumevanje kako da efikasno planirate i primenite individualni obrazovni plan (IOP) za učenike kojima je možda potrebna dodatna podrška u učionici.…

Continue ReadingDobro planirana dodatna obrazovna podrška učeniku putem IOP-a put je i osnov za uspešan razvoj učenika i rad nastavnika

Lekovita moć bilja

Vebinar je pogodan za rad sa decom u vrtićima i za primenu projektne nastave u školama, obogaćen jednosmenski rad, međupredmetno povezivanje, razvijanje opštih i međupredmetnih kompetencija učenika.Teme:Priroda leči - prednosti…

Continue ReadingLekovita moć bilja