Добро планирана додатна образовна подршка ученику путем ИОП-а пут је и основ за успешан развој ученика и рад наставника

Овај вебинар пружа могућност да унапредите своје знање и вештине у добром планирању додатне образовне подршке ученицима путем индивидуалног образовног плана – ИОП-а. Наставнику је ИОП од велике помоћи при…

Continue ReadingДобро планирана додатна образовна подршка ученику путем ИОП-а пут је и основ за успешан развој ученика и рад наставника

Лутка, извор креативности

Усвојите луткарска знања, умећа и вештине чијом применом можете унапредити активно учење, креативни рад и повећање квалитета, занимљивости и ефикасности наставе. Луткарски рад представља средиште за психолошко проучавање реакција у…

Continue ReadingЛутка, извор креативности

Предузетнишво у школама

Вебинар има за циљ да унапреди предузетнички духа код учитеља, наставника основних и средњих школа и да промовише предузетнички приступ у раду са ученицима, унапређивање професионалних капацитета наставника да буду…

Continue ReadingПредузетнишво у школама

Основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју (ученици са интелектуалним сметњама) и како им прилагодити наставне садржаје

Од теоретског дела - како класификујемо интелектуалну ометеност и препорука за рад са ученицима са интелектуалном ометеношћу, до бројних примера из праксе и видео материјала су само неке теме које…

Continue ReadingОсновне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју (ученици са интелектуалним сметњама) и како им прилагодити наставне садржаје

Популаризација науке кроз пројекте

Предавање вам пружа могућност да сазнате на који начин можете своје идеје реализовати кроз пројекте популаризације науке. Кроз конкретне примере одобрених и реализованих пројеката добићете одговоре на питања:На који начин…

Continue ReadingПопуларизација науке кроз пројекте

Образовни пакет #2

Образовни пакет #2 представља јединствену понуду од 3 вебинара за наставнике у основним и средњим школама, стручне сараднике, секретаре и директоре школских установа. У оквиру пакета, имаћете прилику да присуствујете следећим…

Continue ReadingОбразовни пакет #2

ИОП 3 – у пракси

Предавање вам пружа могућност да сазнате како да идентификујете даровиту децу и на које све начине им можете пружити адекватну подршку.Кроз вебинар научићете како да урадите ИОП-3, како изгледа рад…

Continue ReadingИОП 3 – у пракси

Образовни пакет #1

Образовни пакет #1 представља јединствену понуду од 3 вебинара за васпитаче, стручне сараднике и директоре предшколских установа.У оквиру пакета, имаћете прилику да присуствујете следећим вебинарима:25.08.2022. - Превенција насиља, дискриминације и…

Continue ReadingОбразовни пакет #1

Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

У раду са децом, неретко се сусрећемо са  децом са проблемима у развоју.Кроз овај вебинар научићете и унапредити знање о врстама специфичних поремећаја и здравствених проблема код деце. Научићете да препознате…

Continue ReadingРад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће