Skip to content

Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

На вебинару чућете више о следећим темама: Стицање и унапређивање знања о специфичним развојним и здравственим проблемима деце. Способност њиховог… Read More »Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

Превенција насиља, дискриминације и других облика ризичног понашања – oд програма до извештаја

/*! elementor - v3.6.4 - 17-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Вебинар ће Вас упознати са важећим прописима у… Read More »Превенција насиља, дискриминације и других облика ризичног понашања – oд програма до извештаја

Припрема за почетак школске године у основним и средњим школама

/*! elementor - v3.6.4 - 17-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Вебинар је подељен у више делова:Обавезе директора школе… Read More »Припрема за почетак школске године у основним и средњим школама

Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

/*! elementor - v3.6.4 - 17-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} У раду са децом, неретко се сусрећемо са … Read More »Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

ИОП 3 – у пракси

/*! elementor - v3.6.4 - 17-04-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Предавање вам пружа могућност да сазнате како да… Read More »ИОП 3 – у пракси

Популаризација науке кроз пројекте

/*! elementor - v3.7.0 - 08-08-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} На који начин можете своје идеје реализовати кроз… Read More »Популаризација науке кроз пројекте

Основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју (ученици са интелектуалним сметњама) и како им прилагодити наставне садржаје

/*! elementor - v3.7.0 - 08-08-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Од теоретског дела – како класификујемо интелектуалну ометеност… Read More »Основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју (ученици са интелектуалним сметњама) и како им прилагодити наставне садржаје

Добро планирана додатна образовна подршка ученику путем ИОП-а пут је и основ за успешан развој ученика и рад наставника

/*! elementor - v3.7.7 - 20-09-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} На овом вебинару добићете конкретна, јасна, прецизна упутства… Read More »Добро планирана додатна образовна подршка ученику путем ИОП-а пут је и основ за успешан развој ученика и рад наставника