Rad sa decom koja imaju razvojne i zdravstvene teškoće

U radu sa decom, neretko se susrećemo sa decom sa problemima u razvoju. Kroz ovaj vebinar naučićete i unaprediti znanje o vrstama specifičnih poremećaja i zdravstvenih problema kod dece. Naučićete da prepoznate kako se ti poremećaji manifestuju i utiču na celokupan dečiji razvoj i učenje, i kako mogu uticati na socijalno okruženje deteta i na […]

Lekovita moć biljaka

Najavljujemo vebinar o biljnim lekovima i prirodnim načinima lečenja i održavanja zdravlja. Naučićete kako da pripremate lekovite preparate kod kuće i upoznati se sa farmakološki aktivnim sastojcima biljaka. Vebinar je prilagođen za sve generacije, uključujući i rad sa decom. Prijavite se što pre za edukaciju o prirodnim lekovitim svojstvima biljaka. Opširinije

Školsko vrednovanje kvaliteta rada nastavnika u funkciji eksternog vrednovanja nastave i učenja u školi

Uspostavljanje sistema kvaliteta neophodno je u svim oblastima delovanja i rada škole kao vaspitno obrazovne ustanove.  Unutrašnje/interno  vrednovanje ili samovrednovanje  nalazi se u centru, fokusu vrednovanja ustanove iznutra, u njoj samoj.  To znači da su škole kao ustanove profesionalaca i stručnjaka dobile mogućnost da vrednuju sopstveni kvalitet rada i u skladu sa tim planiraju sopstveni […]

Strategija uspešnog prepoznavanja i prevazilaženja teškoća u učenju

Pridružite se našem inkluzivnom vebinaru o obrazovanju učenika sa smetnjama u razvoju. Naučićete kako prepoznati i pristupiti učenicima sa specifičnim razvojnim poremećajima, kao što su disgrafija, disleksija, diskalkulija i hiperkinetički sindrom. Pokrit ćemo bitne elemente obrazovne prakse i stručnu pomoć dostupnu u ustanovama. Vebinar je namenjen vaspitačima, učiteljima i stručnim saradnicima. Detaljnije o vebinaru

Dobro planirana dodatna obrazovna podrška učeniku putem IOP-a put je i osnov za uspešan razvoj učenika i rad nastavnika

Ovaj vebinar pruža mogućnost da unapredite svoje znanje i veštine u dobrom planiranju dodatne obrazovne podrške učenicima putem individualnog obrazovnog plana – IOP-a. Nastavniku je IOP od velike pomoći pri realizaciji svakodnevnih aktivnosti u učionici, a učenicima pomoć i podrška u razvoju. Takođe, olakšava praćenje i vrednovanje postignuća učenika. Na ovom vebinaru dobićete konkretna, jasna, […]

Učiti se može naučiti 1

/*! elementor - v3.7.7 - 20-09-2022 */.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Zaronite u svet obrazovnih mogućnosti! Naš vebinar otkriva tajne razvoja ključnih veština učenja i podučavanja. Saznajte kako osnažiti autonomno razmišljanje, kreativnost i planiranje, stvarajući inspirativnu nastavu koja oblikuje kompetencije učenja. Detaljnije o vebinaru

Učiti se može naučiti 2

Svrha vebinara je razumevanje kompetencija učenja i nastave koja razvija ove kompetencije sa ciljem obezbeđivanja znati-kako sadržaja i alata za autonomno promišljanje, kreiranje, planiranje, izvođenje i evaluaciju nastave imajući u vidu razvoj kompetencija učenja! Edukacija je namenjena stručnjacima iz obrazovnog sistema. Detaljnije o vebinaru

Eskejp soba – edukativna igra u gugl upitniku

/*! elementor - v3.8.0 - 30-10-2022 */.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Današnji učenik je sposoban da koristi savremenu tehnologiju u učionici mnogo brže nego što je to potrebno nastavniku ili roditelju. Stoga podsticanje nastavnika da za različite nastavne aktivnosti koriste raznovrsne tehnološke alate može da podstakne učenike ne samo na interesovanje za učenje, već i […]

Digitalni svet – Kako se izboriti sa temom – Algoritamski način razmišljanja

Nastavni predmet Digitalni svet se već tri godine izučava u obrazovnom sistemu Republike Srbije kao obavezan predmet sa jednim časom nedeljno. Program nastave i učenja predmeta Digitalni svet osnovne škole sadrži nastavnu temu Algoritamski način razmišljanja. Predviđeni način učenja osnovih koncepta programiranja je blokovsko programiranje. Cilj  ovog  vebinara je dostizanje viših nivoa digitalnih kompetencija nastavnika […]

Preduzetništvo u školama

Vebinar je dizajniran da unapredi preduzetnički duh među učenicima i promoviše preduzetnički pristup u nastavi. Tokom vebinara, pokrivaju se teme poput uvoda u učeničko preduzetništvo, savremenog poslovnog sveta, značaja timskog rada u poslovanju, kao i kreativnih tehnika za razvoj kreativnog mišljenja kod učenika. Učesnici će imati priliku da učestvuju u interaktivnim vežbama i aktivnostima koje […]

Oblici komunikacije sa roditeljima I deo

Edukacija obuhvata različite aspekte komunikacionog procesa tokom kojeg su nam sagovornici roditelji kako bismo uspešnije i konstruktivnije upravljali komunikacijom i iskustvom komunikacije (atmosfera i raspoloženje unutar komunikacione situacije). Cilj edukacije je profesionalno razumevanje pretpostavki komunikacije s roditeljima, mogućih prepreka, smernica za vođenje razgovora, komunikacionih stilova, itd., kako bi se kroz to osnažile profesionalne komunikacione kompetencije […]