Vodič kroz stres

Vreme u kome živimo nas svakodnevno suočava sa teškoćama kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Naši adaptivni mehanizmi se troše i nastaje faza kada osećamo da nismo u…

Continue ReadingVodič kroz stres

Добро планирана додатна образовна подршка ученику путем ИОП-а пут је и основ за успешан развој ученика и рад наставника

Овај вебинар пружа могућност да унапредите своје знање и вештине у добром планирању додатне образовне подршке ученицима путем индивидуалног образовног плана – ИОП-а. Наставнику је ИОП од велике помоћи при…

Continue ReadingДобро планирана додатна образовна подршка ученику путем ИОП-а пут је и основ за успешан развој ученика и рад наставника

Лутка, извор креативности

Усвојите луткарска знања, умећа и вештине чијом применом можете унапредити активно учење, креативни рад и повећање квалитета, занимљивости и ефикасности наставе. Луткарски рад представља средиште за психолошко проучавање реакција у…

Continue ReadingЛутка, извор креативности

Предузетнишво у школама

Вебинар има за циљ да унапреди предузетнички духа код учитеља, наставника основних и средњих школа и да промовише предузетнички приступ у раду са ученицима, унапређивање професионалних капацитета наставника да буду…

Continue ReadingПредузетнишво у школама

Основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју (ученици са интелектуалним сметњама) и како им прилагодити наставне садржаје

Од теоретског дела - како класификујемо интелектуалну ометеност и препорука за рад са ученицима са интелектуалном ометеношћу, до бројних примера из праксе и видео материјала су само неке теме које…

Continue ReadingОсновне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју (ученици са интелектуалним сметњама) и како им прилагодити наставне садржаје