Napravite obrazovni paket po svojoj meri!

Do kraja 2022. godine, imate priliku da po specijalnoj ceni napravite obrazovni paket koji vam odgovara.

3 vebinara

RSD2400,00
  • 3 vebinara po vašem izboru
  • Video snimak ako niste stigli da prisustvujete uzivo
  • 3 potvrde za interno stručno usavršavanje od ukupno 12 sati.

4 vebinara

RSD3000,00
  • 4 vebinara po vašem izboru
  • Video snimak ako niste stigli da prisustvujete uzivo
  • 4 potvrde za interno stručno usavršavanje od ukupno 16 sati.

5 vebinara

RSD3500,00
  • 5 vebinara po vašem izboru
  • Video snimak ako niste stigli da prisustvujete uzivo
  • 5 potvrda za interno stručno usavršavanje od ukupno 20 sati.

Od vebinara možete birati sledeće:

23.11.2022. | Vodič kroz stres 

Predavač: Valentina Grbić

Vebinar je namenjen zaposlenima u obrazovanju, kao jednoj od ”pomagačkih” profesija koja je posebno izložena stresu. Naš cilj je pomoć pomagačima u razvijanju ličnih obrazaca za prevladavanje negativnih efekata stresa i profesionalnog sagorevanja.

24.11.2022. | Rodna ravnopravnost u obrazovanju i kroz obrazovanje

Predavač: Maša Marković

Cilj vebinara je da se kroz analizu međunarodnih i nacionalnih modela rodne senzitivizacije obrazovanja definišu i kasnije primene strategije za ostvarivanje rodno odgovarajuće nastave i rodno odgovarajuće politike u odnosu na obrazovno osoblje.

25.11.2022. | Kako zainteresovati učenike za učenje?

Predavač: Vera Jović

Predavanje vam pruža mogućnost da sagledate potrebe učenika, kao i njihovu motivisanost za učenje; kako usmeriti učenike da aktivno i zainteresovano pristupaju učenju. Koje aktivnosti u okviru škole pružaju mogućnost podsticanja interesovanja učenika za učenje; Koja je uloga nastavnika u motivisanju učenika i podsticanju njihovog samoostvarenja.

01.12.2022. | Učenici sa smetnjama u razvoju i digitalni obrazovni sadržaji (upotreba Android i iOS aplikacija)

Predavač: mr Marijana Jovanović Čabrić

Učesnici će se upoznati sa konkretnim edukativnim aplikacijama na android i ios uređajima koje mogu da koriste deca i učenici sa smetnjama u razvoju.
Pored aplikacija, biće prikazani i konkretni primeri veb alata u izradi nastavnih sadržaja.

08.12.2022. | Globalno zagrevanje za početnike: Kako i ti možeš da doprineseš?

Predavač: Jelena Nikolić

Jedan od vodećih problema sa kojim se čovečanstvo u 21. veku suočava je globalno zagrevanje.
Upravo zbog toga je važno da se đaci, već od prvih razreda, upoznaju sa ovim terminom, kao i sa svim posledicama do kojih globalno zagrevanje dovodi.

15.12.2022. | Strategija uspešnog prepoznavnja i prevazilaženja teškoća u učenju

Predavač: dr Tatjana Simić

Hiperkinetski sindrom (ADHD), disgrafija, disleksija, diskalkulija, pervazivni razvojni poremećaji… su specifični razvojni poremećaji koji se mogu prepoznati kod učenika već u osnovnoj školi.