Obrazovni paket 2023!

Predstojeća ponuda “Obrazovni paket” je stvorena sa ciljem da pruži ljudima zaposlenim u prosveti priliku da izaberu tri od osam ponudjenih vebinara po sniženoj ceni od 2850 dinara (umesto standardnih 3150 dinara).

Teme vebinara su usmerene ka praktičnim aspektima rada u prosveti, uključujući: “Popularizacija nauke kroz projekte”, “Dobro planirana dodatna obrazovna podrška učeniku putem IOP-a”, “Projektna nastava i primeri školskih projekata”, “IOP 3 – u praksi”, “Nastavnik kao refleksivni praktičar – metode i tehnike samovrednovanja rada nastavnika”, “Mejker obrazovanje – škola kao radionica”, “Strategije uspešnog prepoznavanja i prevazilaženja teškoća u učenju” i “Preduzetništvo u školama”.

Uključujući i sertifikat za interno usavršavanje sa trajanjem od 4h, snimke vebinara i materijale za vebinere, ova ponuda predstavlja priliku za prosvetne radnike da unaprede svoje znanje i veštine, što će im pomoći da bolje razumeju potrebe svojih učenika i da razviju strategije za uspešno prevazilaženje teškoća u učenju.

Obrazovni paket je pravo rešenje za one koji žele da unaprede svoje znanje i veštine i da se prilagode potrebama svojih učenika.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se 3 potvrde za interno stručno usavršavanje od ukupno 12 sati (4h po odslušanom vebinaru).

Takođe dobićete i materajale za svaki od vebinar za koji ste se prijavili.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  

U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara.

Link koji dobijete, postaje aktivan kad prvi put kliknete na njega.

Link traje 72h od kada prvi put kliknete na link (i možete 3x da kliknete na link nakon čega se link deaktivira).

Cena paketa od 3 vebinara iznosi RSD 2850, umesto standardnih RSD 3150!

  1. Kada kliknete na dugme “Prijavi se” – otvoriće vam se prijavni formular.
  2. U prijavnom formularu izaberite 3 vebinara koja želite da pratite i popunite podatke.
  3. Nakon toga stići će vam mejl sa podacima za uplatu.
  4. Kada nam pošaljete dokaz o uplati, stići će vam obaveštenje da smo primili vašu uplatu.
  5. Linkove vebinara vam šaljemo na dan održavanja svakog od vebinara za koji ste se prijavili.
  6. Nakon održanog vebinara u narednih par dana će vam stići materijali sa vebinara, link snimka vebinara i sertifikat.

Datum: 31. januar 2023.

Popularizacija nauke kroz projekte

Vebinar o projektima popularizacije nauke pruža priliku za pojedince da nauče kako da pretvore svoje ideje u projekte i podeliti ih sa zajednicom, sa ciljem da se naučni koncepti i istraživanja učine dostupnijim i razumljivijim široj javnosti.

Predavač: Suzana Dobričić

Datum: 02. februar 2023.

Vebinar o individualnom obrazovnom planu (IOP) daje nastavnicima priliku da prodube svoje razumevanje kako da efikasno planiraju i primenjuju IOP za učenike koji možda trebaju dodatnu podršku u učionici, sa ciljem da se osigura da svi učenici imaju priliku da uspeju i dostignu svoj puni potencijal.

Predavač: Dušanka Ćirović

Datum: 09. februar 2023.

Vebinar o projektnoj nastavi pruža priliku nastavnicima da osveže svakodnevni rad i stvore pozitivnije i kreativnije okruženje u učionici, kroz obradu tema poput razlike između klasične i projektne nastave, efekata projektne nastave, uloge nastavnika i učenika, vrsta projekata i praktičnih primera.

Predavač: mr Dragan Pavlović

Datum: 13. februar 2023.

Vebinar pruža nastavnicima znanja i veštine neophodne za prepoznavanje i podršku jedinstvenim potrebama i sposobnostima darovitih učenika, kroz obradu tema kao što su karakteristike odeljenja, darovitost, vrste podrške, pedagoški profil učenika i IOP 3.

Predavač: Vera Jović

Datum: 23. februar 2023.

Vebinar je osmišljen da osnaži edukatore da postanu efikasniji i upečatljiviji u učionici kroz refleksivnost i refleksivnu praksu, poboljšavajući njihove nastavne veštine, razvijajući kvalitete refleksivnog praktičara i naučivši strategije za promovisanje refleksivnosti u učionici.

Predavač: Dušanka Ćirović

Datum: 28. februar 2023.

Vebinar pruža priliku nastavnicima da nauče o inovativnom pristupu mejker obrazovanju koji podstiče kreativnost i stvaralaštvo učenika, kao i strategije za planiranje i realizaciju mejker radionica u učionici.

Predavač: Suzana Milošević Dobričić

Datum: 09. mart 2023.

Vebinar o inkluzivnom obrazovanju učenika sa smetnjama u razvoju nudi veštine za prepoznavanje specifičnih razvojnih poremećaja i školskih sposobnosti kao što su disgrafija, disleksija, diskalkulija i hiperkinetički sindrom, te kako da se uspostavi adekvatan pristup ovim učenicima i dobiju preporuke za rad sa njima radi maksimalnog iskorišćenja njihovog potencijala u obrazovnom procesu.

Predavač: dr Tatjana Simić

Datum: 16. mart 2023.

Vebinar je dizajniran da osnaži edukatore koji žele da unaprede preduzetnički duh među svojim učenicima i promovišu preduzetnički pristup u svojoj nastavi, pružajući im veštine mentorstva, implementaciju koncepta “učenja kroz rad” i podizanje ukupnog nivoa preduzetničkog obrazovanja u školi.

Predavač: Srđan Mladenović